TEENINDUSKOOLITUS

⦿ JÄRGMINE AVATUD KOOLITUS:
12. detsember 2023,
Tallinn + Zoom

IDENTNE AVATUD TEENINDUSKOOLITUS IGA KUU TEISEL TEISIPÄEVAL!

ETTEVÕTTESISENE PÄEV TELLIGE JUST SIIS KUI TEILE SOBIB!

meeskonna koostöö koolitused

Teeninduskoolitus
“Klienditeenindus, kui LOOGILINE ja MÄNGULINE protsess”

koolitused teeninduskoolitus uue töötaja suvetöötaja klienditeeninduse baaskoolitus

Kellele on see terviklik teeninduskoolitus mõeldud?

See teeninduskoolitus on mõeldud uutele ja hooajalistele KLIENDITEENINDUSE valdkonna töötajatele, kes soovivad alustada tööd RESTORANIS, KOHVIKUS, HOTELLISKAUBANDUS-, või TEENINDUSETTEVÕTTES. Programm on kasulik näiteks meeskondade loomise stardikoolituseks või uue üksuse avamise puhul või tänases aktiivses värbamisolukorras uute töötajate onboardingu e. sisseelamisetapis.

Samuti on see päev koos kogenud koolitajaga kasulik kõigile neile klienditeenindajatele kes vajavad värskendust, et nii kliendi kui ettevõtte seisukohalt olulisi punkte taas fookusesse panna.

koolitused teeninduskoolitus hea suurepärane teenindus uue töötaja koolitus suvetöötaja klienditeeninduse baaskoolitus

Mis kasu teeninduskoolitus annab?

Suurepärane teenindus ei teki iseenesest. Uued töötajad saavad selle koolitusega SELGE ja LOOGILISE ülevaate teenindusprotsessist, selle etappidest ja nende rakendamise võimalustest. Koolitus annab julgust uuel töökohal alustamiseks. Mõõdukas enesekindlus annab uutele töötajatele võimaluse oma tööd paremini ja pingevabamalt teha ning aitab kaasa märksa paremate tulemuste saavutamiseks nii iseenda, kui ettevõtte jaoks. Läbime kogu teenindusprotsessi, kaasa arvatud lisamüügi oskuste teema ja probleemolukordade lahendamise osa.

Kui ettevõtte uued ja ajutised töötajad on kohe algusest alates heal tasemel, siis suudetakse hoida ettevõtte mainet ja samas hoitakse majandustulemus stabiilsemana. Samuti ei tule ette nii palju uute töötajate lahkumisi nende ebakindluse tõttu, sest nad oskavad oma tööülesandeid pingevabalt täita.

Koolitus annab konkreetsed suunad ja lahendused, kuidas liikuda edasi TERE! – KAS MA SAAN TEID AIDATA? – KÜLASTAGE MEID JÄLLE! tüüpilisest suhtlusmallist, mis pigem ei loo kliendile positiivset emotsiooni ega aita ka ettevõttel majanduslikult edukas olla.

Trendline Analytics 20 aastat kogemust - koolitused, testostud, teenindusstandardid, küsitlused, klienditeeninduse baaskoolitus

Oskame!

Tänu üle 20 AASTASELE koolitustöö kogemusele ja meie TESTOSTUTEENUSEGA (toitlustus-, jaekaubandus-, pangandus– ja hotellindusvaldkonnas) kogutud infole oleme väga hästi kursis Eesti teeninduse hetkeolukorraga ning TEAME täpselt kuhu koolitustel fookused panna. Seega vastab meie teeninduskoolitus Eesti klienditeeninduse TÄNASE olukorra PRAKTILISTELE vajadustele, mitte pelgalt erinevatele põnevatele teooriatele ja raamatutarkusele.

saalikoolitus Trendline müügikoolitus teeninduskoolitus koolitused

Miks on AVATUD koolitus hea?

Avatud koolitused annavad võimaluse saata koolitusele jooksvalt uusi töötajaid kasvõi paari kaupa, et anda neile hea lähtepositsioon töö tegemiseks. Väga paljud teenindus- ja müügiettevõtted omavad suurepärast kogemust Trendline koolitustega, kuid uute töötajate lisandudes ei ole võimalik tervet koolitusgruppi kokku panna. Regulaarsed (IGA KUU TEISEL TEISIPÄEVAL) avatud koolitused on sellisel juhul suurepärane võimalus. Samuti on väga palju ettevõtteid, kelle meeskond on sedavõrd väike, et tervet koolitusgruppi üksi kokku ei saa. Ja kindlasti on tore ka teiste teenindus- ja müügivaldkonna töötajate kogemusi ja seisukohti kuulata ja kaasa arutada.

tagasiside andmine

Miks on SISEKOOLITUS hea?

Koolituspäev ainult enda ettevõtte töötajatega liidab kahtlemata meeskonda. Ettevõtte sisekoolitus annab võimaluse kasutada väga täpselt ja põhjalikult just Teie ettevõtte tooteid/teenuseid ja ehitada koolituspäev üles Teie teenindusootuse alusel. Võimalik põhjalikult tugevdada just teie ettevõtte teenuste esitamise argumente ja näiteks põhitode/lisatoode konkreetseid seoseid. Osalejate kaasatöötamine pisut julgem, kuna ei kardeta anda teada avalikkusele oma ettevõtte trumpe.

koolitused teeninduskoolitus hea suurepärane teenindus uue töötaja koolitus suvetöötaja klienditeeninduse baaskoolitus

Teeninduskoolitus:
“Klienditeenindus, kui loogiline ja mänguline protsess”

Programm:


KLIENDIKESKNE TEENINDUS

Teeninduskoolitus näitab, mis on nende ilusate sõnade taga? Kuidas praktikas selleni jõuda? Millised peavad selleks olema klienditeenindaja oskused ja hoiakud? Miks pingutada ja miks pakkuda head teenindust? Millistest mängureeglitest juhinduda, et mängurõõm säiliks?


KLIENDI EMOTSIOONI SUUNAMINE

Kuidas vastata kliendi ootustele? Millised tegurid mõjutavad kliendi emotsiooni teenindusprotsessis? Kuidas vältida manipuleerimist, kuid sellele vaatamata luua kliendile hea emotsioon?

 

TEENINDUSPROTSESS

Fikseerime teenindusprotsessi etapid:

  • kliendikontakti alustamine,

  • kliendi soovide väljaselgitamine,

  • toote või teenuse tutvustamine,

  • ostukinnituse fikseerimine,

  • lisasoovituste veenev tegemine,

  • kliendikontakti lõpetamine.

Paneme süsteemselt paika mida ja miks ning kuidas öelda ning mida mitte teha ega öelda?

 

LISAMÜÜK

Läbimõeldud ja veenvalt argumenteeritud lisamüük on kasulik nii kliendile, kui toote/teenuse pakkujale. Leiame konkreetsed põhitoode-lisatoode seosed ja fikseerime nende esitlemise tehnikad.

 

PROBLEEMOLUKORDADE LAHENDAMINE

Kuidas mitte teha sääsest elevanti ja ka mitte vaadata kliendi murele läbi sõrmede? Eesmärk – võita kliendi süda, mitte vaidlus!

koolitused teeninduskoolitused Trendline koolitus müügikooitus isiklik jaotusmaterjal harjutusvihik klienditeeninduse baaskoolitus

Koolitusvihik

Igale osalejale isiklik jaotusmaterjal, milles on terve koolituse programm harjutuste, näidete, skeemide ja aktiivset kaasamõtlemist soodustava lünktekstina. Koolitusmaterjal on suurepärane allikas, et koolituse olulisemaid mõtteid hiljem üle korrata ja meenutada.

Lisaks on koolitusvihik hea koht kuhu teiste osalejate kommentaare ja koolitaja lisamõtteid kirja panna. Meie pikaaegse kogemuse põhjal on A5 suurus praktiline ja mugav nii koolituse ajal, kui ka järelkasutuses.

Koolituste töökeel

Koolituste töökeel on vastavalt gruppide komplekteerimisele kas eesti või vene keel. Venekeelsete gruppide puhul oleme valmis õpetama ka olulisemate teenindusväljendite eestikeelsed vasted.

Venekeelsete päevade puhul jaotusmaterjal ja harjutusvihik samuti venekeelne.

AVATUD KOOLITUSED *

IDENTNE PROGRAMM IGA KUU TEISEL TEISIPÄEVAL!

testostud testost testkülastused teeninduskoolitus uue töötaja koolitus suvetöötaja klienditeeninduse baaskoolitus

Aeg

Järgmise AVATUD koolituse toimumiste AEG: vaata lehe ülaosas.

* Ettevõttesiseste koolituse puhul lepime aja, koha ja gruppide suurused eraldi kokku.

testostja testostud Mystery Shopping kinnisvaramaakleri

Koht

Järgmine AVATUD koolitus: TALLINN + Zoom

klienditeeninduse baaskoolitus Trendline kestus

Kestus

Klienditeeninduse baaskoolitus on 1-päevane koolitus. Tempokas koolitus kestab kokku 6 akadeemilist tundi.

koolitus hübriidkoolitus veebikoolitus saalikoolitus teeninduskoolitus baaskoolitus Trendline

Teeninduskoolitus hübriidkoolitusena

AVATUD teeninduskoolitus toimub HÜBRIIDLAHENDUSENA, ehk osaleda saab nii koolitusruumis (Tallinnas), kui ka otseühenduse VEEBISILLA kaudu igalt poolt mujalt. See annab võimaluse teeninduskoolitusel osaleda ka siis, kui Teie ettevõte on asukoha poolest Tallinnast kaugel ja paari inimese pärast transporti ja komandeeringut korraldada ei ole mõtekas. Kuigi soovitame alati olla kohapeal, et koolituse kasu ja kogemustevahetus oleks vahetum.

treening koolitus maksumus teeninduskoolitus Trendline uue töötaja koolitus suvetöötaja

Maksumus

180 € (+km) inimene.

Ühepäevane teeninduskoolitus. Hind ühe osaleja kohta avatud koolituse puhul:
3 ja enam osalejat samast ettevõttest á 160 € (+km)
2 osalejat á 170 € (+km)
1 osaleja 180 € (+km)

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Ettevõttesiseste koolituste puhul hind kokkuleppel.
Koolitusgrupi suurus avatud koolituste puhul orienteeruvalt 15-20 inimest

Trendline on Töötukassa koolituskaardi partner.

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise ja teie töölesaamiseks vajaliku koolitusvaldkonna, saate valida sobiva kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate avatud koolituste seast. Töötukassa kinnitatud koolitajad leiate koolitajate nimekirjast. Kui soovite, saate konsultandilt koolitajate nimekirja väljatrüki.

Koolitust valides on kõige olulisem lähtuda sellest, millised teadmised ja oskused aitavad teil tööd leida. Enne lõpliku valiku tegemist soovitame pakutavate koolitustega põhjalikult tutvuda (milline on koolituse sisu ja ajakava; kes on koolituse läbiviijad; kas koolituse hind sisaldab õppematerjale või kaasneb koolitusel osalemisega teile täiendavaid kulusid jms).-
Töötukassa saab rahastada koolituskaardi raames koolituskulu (sh koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot (käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui mitut koolitust. Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad koolituskaardi ülempiirist, soovitame teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib töötukassa teile vajaliku koolituse. Üksnes koolituskaarti kasutades tuleb 2500 eurot ületav summa tasuda teil omaosalusena.

Kui olete Töötukassa klient aga registreerute koolitusele e-töötukassa väliselt, andke koolituse korraldajale kindlasti järgnev teave:

 • teie koolituse eest tasub töötukassa;
 • töötukassa osakond, kus olete arvel;
 • oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
 • oma isikukood;
 • soovitud kursus ja selle toimumise aeg.

Töötukassa: “Soovitame koolitusele registreeruda vähemalt kaks-kolm nädalat enne koolituse algust. Varane registreerumine on vajalik, et jõuaksime enne kursuse algust väljastada koolitajale kinnituskirja koolituse eest tasumise kohta. Pärast registreerumist saadab koolitaja selle kohta töötukassale teate.”

Eero Palm Trendline koolitaja müük veebikohtumistel koolitused müügikoolitus uue töötaja koolitus suvetöötaja koolitus

Klienditeeninduse koolituse programmi koolitaja:

Eero Palm

Üle 20 a. koolitajatöö kogemust. Koolitus- ja testostufirma Trendline Analytics asutaja ja juht.

Eero: “Koolitajana respekteerin sügavalt koolitatavaid, kui partnereid kellega teeme koostööd paremate lahenduste fikseerimiseks. Me ei ole keegi targem, kui me kõik kokku. Kogemused tulevad ainult kogedes, ka koolitaja omad :)!”

Eero koolitustega rahul: Mövenpick Hotel Tallinn, Apelsin, Tele2, Südameapteek, Hedon Spa, Ibis Tallinn, Baltika Grupp, Rimi, Ramirent, Asa Spa, Solaris Keskus, Tervis Spaa Grupp, Daily, Ericsson Eesti, TalTech, Villemi Pubid, Tallink Group, Sportland, AQVA Spaa, GO Spaa, Ammende Villa, Postimees Grupp, WASA Resort jt.

koolitused Trendline registreeru teeninduskoolitus uue töötaja koolitus suvetöötaja

AVATUD koolitused: 

12 detsember

Registreeruge koolitusele!

Täitke siin toodud registreerimisleht ja me võtame ühendust ja anname korralduslikku lisainfot.

  Teie ees- ja perekonnanimi / ettevõtte nimi

  Telefoni nr

  Osalejate arv

  E-post

  Soovin registreeruda koolitusele

  Soovin lisainfot

  Kommentaar
  (kirjutage, mis koolitusele soovite registreeruda ja me võtame ühendust ja täpsustame detailid)

  Kuna Trendline on Töötukassa koolituspartner siis see tähendab, et selle koolituse eest on valmis tasuma Töötukassa. Kui soovite et koolituse eest tasuks Töötukassa, siis soovitame registreeruda koolitusele Töötukassa veebilehe kaudu vähemalt 3 nädalat enne selle algust.

   

  Lisainfo siin lingil:Töötukassa lehele“.

  Kui olete hetkel eraisikuna töötuna arvel ja soovite koolitusel osaleda, siis registreeruge meie koolitusele otse Töötukassa lehel.

  Kui olete ettevõtte esindaja ja soovite kasutada Töötukassa toetust, siis täpsustage ülaltoodud lingil toodud töötukassa infonumbrilt, kuidas oma töötajaid antud koolitusele saata Töötukassa “Tööta ja õpi!” meetme alusel.

   

  Töötukassa tööta ja õpi koolitustoetus testostu- ja koolitusfirma Trendline Tötukassa koolituskaardi koolituspartner

  Lisainfo: Tööta ja õpi!
  “Töötukassa toetab juba mitmendat aastat õppimist koolis ja ka koolitustel osalemist kusjuures pole tähtis, kas inimesel on töö või mitte.”

  meedia müümine koolitus ettevõttesisene koolituse eeltöö teeninduskoolitus

  Koolituste eeltöö

  Ettevõttesiseste teeninduskoolituste puhul paneme programmi RÕHUASETUSED ja näidisolukorrad paika vastavalt Teie ettevõtte eripärale. Kaardistame koolituste eesmärgid EELTÖÖ ja soovi korral TESTKÜLASTUSTE käigus.

  Avatud koolituste puhul lähtume programmis osalejate ettevõtete töö iseloomust.

  Loe TESTOSTUDE teenusest ›
  testostude tagasiside andmine klienditeenindus juhtimine lugupidamine

  Miks meie ettevõttes (neid mõttetuid) testoste tehakse?

  Testostud võivad põhjustada ettevõttes väga korraliku allergilise reaktsiooni. Loe sellest artiklist mis võib minna valesti ja mida peaks ettevõte silmas pidama selle teenuse kasutamisel. Samuti on klienditeenindajatel oluline mõista testostude teenuse eesmärki ja mitte üle…

  Loe blogilugu
  Smile Customer service smiling report Trendline Analytics Naeratus hoiak testostud klienditeenindus

  Naeratus ei ole tegu, vaid hoiak!

  Mis Sa arvad, kas teenindajad naeratavad jätkuvalt? Eks oma silm on kuningas, aga nii nagu see analüüs kinnitab, tuleb tervikuna välja, et keerulistele aegadele vaatamata pingutavad enamus klienditeenindajaid hoolega. Tublid! Kuidas paistavad Eesti tulemused teiste…

  Loe blogilugu
  lekked

  Kuidas mõõta KLIENDISUHTLUSE efektiivsust?

  Ehk kus on lekked? Kliendisuhtlus kaubandus- või müügiettevõtetes on reeglina fikseerinud ärimudelist lähtuva teenindus- või müügistandardiga. Ja arusaadavalt on kliendisuhtluse kontseptsioon erinev laotüüpi ehitusmaterjalide poes, elektroonikaketis, apteegis jne. Igal oma standard. Küsimus on kuivõrd efektiivselt…

  Loe blogilugu
  kliendi tagasiside kogumine customer feedback gathering

  Naerata ja maailm (klient) naeratab Sulle vastu!

  “The Smiling Report”, mille kokkupanekul osales tagasihoidliku panusega Eesti ja Baltikumi poolt ka Trendline (Trendline on MSPA liige), pandi kokku 25 riigi testostufirmade tagasiside põhjal. Kindlasti on hetke olukorras mõõdukas paanika nii mitmetel ettevõtjatel kellel…

  Loe blogilugu

  Täiendkoolitusasutuse nimi:
  Trendline Analytics OÜ (edaspidi Trendline).

  Registrikood:
  Reg nr 10867906
  Õppeasutuse EHISe ID: 47161

  Õppekava nimi:
  Teeninduskoolitus: Klienditeenindus, kui loogiline ja mänguline protsess.

  Õppekavarühm:
  Teenindus, müük, suhtlemine.

  Koolitusgrupi suurus:
  Koolitusgrupi suurus orienteeruvalt 24 inimest.
  Trendline’il on õigus teeninduskoolitus edasi lükata või selle läbiviimisest loobuda, kui koolitusele registreerijate arv on alla 15 inimese.

  Õppe alustamise tingimused:
  Zoomikoolitusel osalejal on vajalik algtasemel kasutajakogemus arvuti ja mobiilseadmete kasutamisel. Saalikoolituste puhul õppe alustamise tingimused puuduvad.

  Õppe eesmärk:
  Õppe eesmärk on anda koolitusel osalejatele konkreetseid juhendeid kuidas klienditeenindusprotsessi juhtida ja hallata. Näitame, milliseid vigu vältida ja kuidas paremaid müügi ja teenindustulemusi saavutada.

  Õppe väljund:
  Teeninduskoolitus annab teadmised, kuidas kliendiga suhelda alates kliendi sisenemisest kuni tema väljumiseni. Klienditeenindaja õpib selgeks, mida öelda, millal ja miks? Klienditeenindaja õpib lisasoovituste tegemise tehnikad ja probleemolukordade käsitlemise tehnikad.

  Õppemeetodid:
  Näitlikustatud loeng, praktilised ülesanded, grupitööd.

  Iseseisev töö:
  Ei ole ette nähtud.

  Õppematerjalide loend:
  Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektrooniliselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta.

  Õppekeel:
  Eesti või vene keel. Koolitusgrupid komplekteerime samas keeles.

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja praktilistes ülesannetes ja grupitöödes osalemine koolitusel.

  Kursuse läbimisel väljastatav tõend:
  Trendline juht allkirjastab tõendi, kui koolitatav on koolitusel osalenud vähemalt 80% ulatuses. Tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot. Hävinenud või kadunud tõendi duplikaadi väljastamine 10 eurot. Hindadele lisandub käibemaks.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
  Programmi koolitaja Eero Palm on 20 aastase koolituskogemusega müügi-, teenindus- ja juhtimiskoolitaja. Koolitusfirma Trendline asutaja. Eero loodud koolitustega rahulolevad kliendid on muuhulgas: RImi, Ramirent, Ericsson Eesti, EAS, Swedbank, Tallink Grupp, BENU, Geenius Meedia, If Kindlustus, Tervis Spaa Grupp, Europcar, Radisson BLU, jpt.

  Trendline koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
  Kasutame meie koolitajatena vaid pikaaegse (üle 10 aastase) kogemusega koolitajaid vastavate programmide läbiviimisel. Koolitajate kvaliteeti tagame regulaarsete tagasisidehinnangutega koolitustel osalejate poolt, et hinnata koolitajate õpetamisoskust. Kasutame ainult koolitajaid kelle suhtes on koolitatavate rahulolu vähemale 4 punkti (hea) või rohkem viiepalli süsteemis. Trendline juhtkond tagab koolitajate taseme põhjaliku värbamise ja koolitajate valdkonnatundmise kontrollimisega. Küsime regulaarselt osalejate tagasisidet õppekava ja õppeprotsesside tõhustamiseks. Jälgime igakuiselt vastava õppekava koolitajale antud tagasisidet ja reageerime vajadusel operatiivselt. Kinnitame et meie koolitajatele antud keskmine tagasiside nende koolitamisoskuste osas on selgelt üle 4,5 punkti ja samuti on üle 4,5 punkti osalejate hinnang meie programmide praktilisusele.

  Õppemaksu tasumine, tähtaeg ja tagastamine:
  Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks enne kursuse algust. Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Trendline-l õigus soovijaid koolitusele mitte lubaja ja tõend mitte väljastada. Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda info@trendline.ee meiliaadressile. Koolitusest loobumisel peale registreerimisperioodi lõppu tagastatakse 80% koolitusprogrammi maksumusest. Koolitusest loobumisel vähem, kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
  Trendline jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus teeninduskoolitus ära jätta või edasi lükata. Programmi registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ärajäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

  Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
  Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas ettenähtud mahus.
  Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolitusel osalemist minimaalselt 50% ulatuses.
  Kui koolitus katkestatakse enne koolituse lõppu ning täidetud on vähemalt 50% õppekavast, siis väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule.
  Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tõend.
  Trendline jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.
  Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).
  Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.
  Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada Trendline’i ja leida üheskoos lahendus. Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.

  Koolitusele registreerimine:
  Trendline koolitustele on võimalik registreeruda koolitusfirma kodulehel (https://trendline.ee) konkreetse koolituse juures toodud registreerimisvormil või  kontakt sakil või e-kirja teel saates registreerimissoov aadressile koolitus@trendline.ee või helistades ja edastades oma soov ja registreerumiseks vajalikud andmed kliendihaldurile telefonil: 618 8132. Kliendihaldurilt saab küsida infot kursuse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti edastada oma koolitussoovid ning erisoovid koolitusel osalemiseks. Umbes 1 nädal enne koolituse algust saadab kliendihaldur osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda vähemalt 2 päeva enne kursuse algust. 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info koos toimumiskoha aadressi ja parkimistingimustega jm.

  Vaidluste lahendamise kord:
  Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Tallinna koolitusruumid: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, aadressil Toompuiestee 27, Tallinn.
  Pärnu koolitusruumid: Tervise Paradiis Spaa-hotell, Side 14, Pärnu.
  Tartu koolitusruumid: Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2, Tasku, Tartu.
  Trendline Analytics OÜ jätab endale õiguse asendada ülalmainitud koolitusruume samaväärsete koolitusruumidega mõnes teises koolitus- või konverentsikeskuses.
  Igaks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.
  Kohvipausid on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. Kui koolituse juures pole märgitud teisiti, siis sisaldub ka lõuna koolituse maksumuses.
  Õppeklassid on varustatud koolituseks vajalike koolitus- ja treeningvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid, helisüsteem kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
  E-õppe keskonnas läbiviidavate koolituste korraldamiseks kasutame Zoom keskkonda, mis on osalejatele tasuta.

  Õppekeskkonna kvaliteedi tagasimse tingimused:
  Koolitusfirma tagab õppekeskkonna kvaliteedi sellega, et kasutame ainult meie poolt, meie seatud eesmärkide saavutamist võimaldavaid, ülevaadatud, kontrollitud ja kinnitatud koolitusruume pikaajalise kogemusega koolituskeskkonna (seminariruumide) pakkujate poolt. Meie valitud ülalmainitud koolitusruumid on kõik kvaliteetse ligipääsuga ratastoolis liikujatele.

  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
  Trendline korraldab täiskasvanutele suunataud tööalast täiendkoolitust. Trendline lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedistandarditest.
  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses, täiendkoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
  Trendline poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
  Trendline õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: õppekava nimetus; õppekavarühm; õppe eesmärk; õpiväljund; õppekava koostamise alus; sihtgrupp; õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetod; õppematerjalide loend, juhul, kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid; koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
  Trendline on tegelenud ettevõttesiseste ja avatud koolituste korraldamisega alates aastast 2002.
  Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele tagasisidet. Koolitaja töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandus- ja täiendusettepanekuid.

  Õppekava kinnitamise aeg:
  15.12.2020
  Eero Palm
  Trendline Analytics OÜ juhatuse liige