MÜÜGIKOOLITUS:

Müügitöö veebikohtumiste teel

Müügitöö VEEBIS kohtumisel

koolitused telefonimüügi koolitus müük veebikohtumise teel Trendline veebikohtumine müügitöö veebikohtumiste

Kellele on müügikoolitus mõeldud?

Kliendisuhtele LOOMISE ja HOIDMISE koolitus “Müügitöö veebikohtumiste teel” on mõeldud väikeettevõtjatele, müügitöötajatele ja kliendihalduritele, kelle töös muutub veebikohtumine järjest olulisemaks teguriks, kelle töökohustuse hulka kuulub kliendisuhete loomine (müük uuele kliendile) ja olemasolevate klientide teenindamine (uue toote/teenuse müük varasemale kliendile).

koolitused telefonimüügi koolitus müük veebikohtumise teel veebikohtumine müügitöö veebikohtumiste

Miks on müügitöö veebikohtumiste teel aktuaalsem, kui kunagi varem?

Täiendkoolituse läbinud omandavad praktilised oskused, kuidas LUUA või HOIDA kliendisuhet pikema geograafilise distantsi tagant kohale sõitmata nendes oludes, kus füüsiline kontakt pole kas võimalik või mõistlik (näiteks välisturgudel või Eesti siseselt pikk vahemaa). Samas aitab koolitus telefonimüügi tegijatel liikuda sammu edasi nähes võimalusi kuidas lisada veebikohtumiste puhul müügisuhtlusele veenvust ja kaalukust lisades häälele pildi ja läbimõeldud presentatsiooni.

Koolitus keskendub kahele olulisele tegurile: 1. müügitöö tegemisele ning 2. selle tegemisele veebikohtumiste abil. Ehk tegemist ei ole pelgalt Zoom või Teams või mõne muu programmi võimaluste aruteluga (kuigi ka neid arutame). Olenemata sellest, millist tehnoloogilist lahendust Teie töötajad kasutavad seome koolitusel müügioskused ja veebikohtumiste teema üheks tervikuks. Terve koolitus seega müük veebikohtumiste võtmes.

videokoolitus Trendline müügikoolitus teeninduskoolitus koolitused

“Müügitöö veebikohtumiste teel”
müügikoolituse teemad:

MIKS ON VEEBIKOHTUMINE KASULIK (VAJALIK)?

Kliendi ja müügikonsultandi hoiakud seoses veebikohtumistega.
Müügitöö veebikohtumistel vs telefonikontakt ja veebikohtumine vs tavakohtumine. Plussid, miinused.
Millega arvestada enne veebikohtumiste kokkuleppimist?
Kuidas veebikohtumine kokku leppida? Kuidas argumenteerida?

VASTUVÄITED JA VESTLUSTÕKKED MÜÜGITÖÖS

Kaardistame Teie müügimeeskonnale esitatavad vastuväited ja fikseerime realistlikud lahenduskäigud, kuidas vastuväiteid veenval viisil käsitleda. Ei tee sääsest elevanti ja samas ei vaata olulistele vastuargumentidele läbi sõrmede.

Eristame vastuväited, mis takistavad müügikohtumise KOKKULEPPIMIST ja vastuväited, mida klient võib esitada müügikohtumise AJAL.

MÜÜGIPROTSESS ja VEEBIKOHTUMINE

Kliendikohtumise olulised osad.
Kuidas veebikohtumine hea initsiatiiviga ALUSTADA?
Kuidas selgitada välja kliendi HETKEVAJADUSED?
Kuidas tutvustada VEENVALT enda toodet/teenust? Milliseid tehnilisi eeliseid veebikohtumine pakub? Kuidas seostada toote/teenuse tutvustamist kliendi vajadustega? Kuidas kasutada PRESENTATSIOONI võimalusi veebikohtumistel?
Kuidas FIKSEERIDA edaspidine tegevuskava?

PRAKTILINE TREENING

Kahepäevase koolituse puhul teisel päeval praktiline treening. Koolitusel õpitu praktiline läbimängimine, näidis veebikohtumised (osalejate tegeliku toote/teenuse baasil). Ühisanalüüs. Treeningul kõik kaasatud.

Koolitaja vahetab treeningu käigus “hot seat” meetodil osalejaid ja kõik peavad olema valmis vestlust loogiliselt jätkama.

Koolitaja määrab jooksvalt vastuväiteid. Sisukas ja tõsine veebikohtumiste MÜÜGITREENING!

koolitused teeninduskoolitused Trendline koolitus müügikooitus müük veebikohtumiste teel veebikohtumine müügitöö

Jaotusmaterjal

Igale osalejale anname isikliku õppematerjali-jaotusmaterjali, et koolitusel paremini kaasa töötada ning tehtud harjutustest ja arutelust jääksid alles konkreetsed märkmed, mida hiljem üle vaadata ning mida rakendada.

Nii koolitusruumis, kui veebikeskkonnas toimuva koolituse puhul anname (või saadame) osalejatele enne koolitust isikliku jaotusmaterjali.

telefonimüük koolitus koolitused telefonimüügikoolitus müük veebikohtumise teel müügikoolitus müügitöö

Programmi “Müügitöö veebikohtumiste teel” näidisolukorrad

Programmi RÕHUASETUSED ja näidisolukorrad paneme paika vastavalt Teie ettevõtte eripärale. Avatud koolituste puhul kohaldame koolituste näidisolukorrad vastavas grupis osalejate tööülesannetele vastavalt. 

Õppekeskkond 

Koolituse toimumine kas VEEBIKOOLITUSENA Zoom või Teams keskkonnas või sobivas olukorras SAALIKOOLITUSENA järgides kehtivaid tervisekaitse norme. Saalikoolituste puhul praktiline veebikohtumiste läbiviimise treening.

testostja testostud Mystery Shopping kinnisvaramaakleri müük veebikohtumise teel veebikohtumine

Koolituse kestus ja toimumise aeg

Müügikoolituse “Müügitöö veebikohtumiste teel” kestus on kas 7 või 14 (kahepäevase ja koos treeninguga koolituse puhul) akadeemilist tundi. Koolitus viiakse läbi ühe- või kahepäevase programmina.

Koolituse ruumid ei sisaldu koolituse hinnas aga hea meelga olema valmis otsima Teile sobivad ruumid. Toimumise aeg kokkuleppel.

veebikohtumine müük Trendline koolitused müügitöö veebikohtumiste

Veebikohtumiste koolituse õppemeetodid

Näitlikustatud loeng, praktilised ülesanded, arutelu, rühmatööd, rollimängud, ühisanalüüs.

veebikohtumine koolitus müük Trendline

Koolituse ühe päeva hind on 1 590 € (+km).
Hindadele lisandub käibemaks.

Koolitusgrupi optimaalne suurus kuni 12 inimest

Trendline on Töötukassa koolituskaardi partner.

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise ja teie töölesaamiseks vajaliku koolitusvaldkonna, saate valida sobiva kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate avatud koolituste seast. Töötukassa kinnitatud koolitajad leiate koolitajate nimekirjast. Kui soovite, saate konsultandilt koolitajate nimekirja väljatrüki.

Koolitust valides on kõige olulisem lähtuda sellest, millised teadmised ja oskused aitavad teil tööd leida. Enne lõpliku valiku tegemist soovitame pakutavate koolitustega põhjalikult tutvuda (milline on koolituse sisu ja ajakava; kes on koolituse läbiviijad; kas koolituse hind sisaldab õppematerjale või kaasneb koolitusel osalemisega teile täiendavaid kulusid jms).-
Töötukassa saab rahastada koolituskaardi raames koolituskulu (sh koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot (käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui mitut koolitust. Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad koolituskaardi ülempiirist, soovitame teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib töötukassa teile vajaliku koolituse. Üksnes koolituskaarti kasutades tuleb 2500 eurot ületav summa tasuda teil omaosalusena.

Kui te registreerute koolitusele e-töötukassa väliselt, andke koolituse korraldajale kindlasti järgnev teave:

 • teie koolituse eest tasub töötukassa;
 • töötukassa osakond, kus olete arvel;
 • oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
 • oma isikukood;
 • soovitud kursus ja selle toimumise aeg.

Soovitame koolitusele registreeruda vähemalt kaks nädalat enne koolituse algust. Varane registreerumine on vajalik, et jõuaksime enne kursuse algust väljastada koolitajale kinnituskirja koolituse eest tasumise kohta. Pärast registreerumist saadab koolitaja selle kohta töötukassale teate.

Eero Palm Trendline koolitaja müük veebikohtumistel koolitused müügikoolitus veebikohtumine müügitöö veebikohtumiste

Koolitaja

Eero Palm

Üle 20 a. koolitus- ja testostuettevõtte Trendline juhtimise kogemust. Eero jaoks on müügitöö veebikohtumiste abil igapäevane standard ja ta on praktikuna kasutanud edukalt veebis kliendikohtumiste läbiviimise võimalusi elades üle 5,5 aasta Ladina Ameerikas ning sel ajal kaug-juhtides ettevõtte tegevust Eestis ning hoides ja tekitades uusi kliendisuhteid Eestis ja Baltikumis. Alates 2020 aastast elab taas Eestis.

Eero: “Koolitajana respekteerin sügavalt koolitatavaid, kui partnereid kellega teeme koostööd paremate lahenduste fikseerimiseks. Me ei ole keegi targem, kui me kõik kokku. Kogemused tulevad ainult kogedes, ka koolitaja omad :)!”

Eero koolitustega rahulolevad kliendid on muuhulgas: Ramirent, Mobire, Postimees Grupp, Tallink Grupp, Swedbank, Hedon Spa, Tervis Spaa Grupp, If Kindlustus, Luminor, Ericsson Eesti, AQVA Spaa jpt.

koolitused Trendline registreeru müük veebikohtumine müügitöö veebikohtumiste

Võta ühendust!

Täitke siin toodud kontaktivorm ja me võtame ühendust ja räägime edasi ning täpsustame detailid ja eesmärgid.

  Teie ees- ja perekonnanimi / ettevõtte nimi

  Telefoni nr

  Osalejate arv

  E-post

  Soovin registreeruda koolitusele

  Soovin lisainfot

  Kommentaar
  (kirjutage, mis koolitusele soovite registreeruda ja me võtame ühendust ja täpsustame detailid)

  koolitus müüki müük veebikohtumine müügitöö veebikohtumiste

  Küsige lisainfot!

  Hea meelega tutvustame koolitust põhjalikumalt.

  Küsige lisa e-kirja teel ›

  testostud koolitused müügitöö veebikohtumiste Trendline

  _ Blogi

  Arvamuslood ja
  artiklid, mis kirjeldavad kenasti lahti meie
  koolituste visiooni, eripära ja rõhuasetusi. 

  Vaata artikleid ›
  koolitused testostud teenindusstandardid Trendline

  TIME OUT Sinu ettevõttes! Mida teed?

  Vahet pole kas minutiline paus on Sinu enda või vastaste vilistatud, enne mängu tagasi ei saa, kui see lõppeb. Kasuta seda aega targalt! Kui minutiline paus kulutada kurtmisele või üksteise peale pahameele väljavalamisele, siis on…

  Loe artiklit
  veebiseminar

  6 nõuannet, et VEEBISEMINAR õnnestuks

  Veebiseminar, kas siis Zoomi, Teamsi või mõne muu keskkonna vahendusel on saanud tänaseks uue tähenduse. Kuidas võtta maksimumi ja mitte lasta vormil sisu varjutada? Muidugi on need soovitused kenasti kohaldatavad ka veebikoosolekute puhul. 1. Käivita…

  Loe artiklit
  koolitus

  5 TINGIMUST, ET KOOLITUS POLEKS ÜHEKORDNE fun!

  Kas kujutaksid ette sportlase treenimist, kui iga treening viiks teda erinevasse suunda omamata selget visiooni ja sihti? Mis oleks tulemus, kui järgemööda katsetatakse erinevaid treenereid. Võibolla isegi öeldes, et igaühelt õpib midagi? Kas fookuses on…

  Loe artiklit

  Täiendkoolitusasutuse nimi:
  Trendline Analytics OÜ (edaspidi Trendline).

  Registrikood:
  Reg nr 10867906
  Õppeasutuse EHISe ID: 47161

  Õppekava nimi:
  Müügitöö veebikohtumiste teel.

  Õppekavarühm:
  Teenindus, müük, suhtlemine, juhtimine, infotehnoloogia, veebikohtumine.

  Õppe kogumaht:
  12 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

  Koolitusgrupi suurus:
  Koolitusgrupi suurus orienteeruvalt 12 inimest.
  Trendline’il on õigus koolitus edasi lükata või selle läbiviimisest loobuda, kui koolitusele registreerijate arv on alla 10 inimese. Koolitus toimub kui registreerijaid on vähemalt 12.

  Sihtgrupp:
  Suur- ja väikeettevõtjad, müügijuhid ja müügiassistendid, teenindusjuhid kes soovivad arendada uusi kliendisuhteid distantsilt ja kelle töös on veebikohtune olulisel kohal.

  Õppe alustamise tingimused:
  Koolitusel osalejal on vajalik algtasemel kasutajakogemus arvuti ja mobiilseadmete kasutamisel.

  Õppe eesmärk:
  Õppe eesmärk on anda koolitusel osalejatele konkreetseid juhendeid kuidas klientidega distantsilt ühendust võtta kasutades selleks veebikohtumiste lahendusi.

  Õppe väljund:
  Koolituse läbinu teab, kuidas klientidega veebi teel kohtumisi veenvalt läbi viia. Õpib praktikas kasutama Zoom keskkonna lisavõimalusi, et veebikohtumine veenvalt läbi viia. Õpib jälgima veebikohtumistel tehniliste tegurite nagu hääl, pilt, valgus, taust jne erisusi.

  Õppesisu:
  Veebirakenduse abil kliendiga ühenduse võtmise väljaõpe.
  Vastuväited kliendikohtumise kokkuleppimise ja müügiargumentide esitamisel.
  Müügikohtumine e. veebikohtumine – oluline tööriist kaugtöö tegijale.
  Veebi teel peetavaks kliendikohtumiseks ettevalmistumine.
  Kliendikohtumine veebi teel – kohtumise alustamine, kliendi vajaduste kaardistamine, toote/teenuse veenev tutvustamine, jätkuotsuse fikseerimine, lisainfo kaardistamine, kliendikohtumise lõpetamine.
  Oskus analüüsida kliendikohtumise edukust.
  Müügikohtumise praktiline treening.
  Isiklike arengusuundade fikseerimine.

  Õppemeetodid:
  Näitlikustatud loeng, praktilised ülesanded, rollimängud, grupitööd.

  Iseseisev töö:
  Ei ole ette nähtud.

  Õppematerjalide loend:
  Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektrooniliselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta.

  Õppekeel:
  Eesti või vene keel. Koolitusgrupid komplekteerime samas keeles.

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja praktilistes ülesannetes ja grupitöödes osalemine koolitusel.

  Kursuse läbimisel väljastatav tõend:
  Soovi korral väljastatakse tõend ja Trendline juht allkirjastab tõendi, kui koolitatav on koolitusel osalenud vähemalt 80% ulatuses. Tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot. Hävinenud või kadunud tõendi duplikaadi väljastamine 10 eurot. Hindadele lisandub käibemaks.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
  Programmi koolitaja Eero Palm on 19 aastase koolituskogemusega müügi-, teenindus- ja juhtimiskoolitaja. Koolitusfirma Trendline asutaja. Eero loodud koolitustega rahulolevad kliendid on muuhulgas: Ericsson Eesti, EAS, Swedbank, Tallink Grupp, BENU, If Kindlustus, Tervis Spaa Grupp, Europcar, Radisson BLU, Expert, jpt. Eero töös on veebikohtumine olnud pidev tööriist, tänu 5,5 aastat Eestist eemal elamisele ja jätkuvalt Eesti ja baltikumi klientidega tegelemisele.

  Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
  Kasutame meie koolitajatena vaid pikaaegse (üle 10 aastase) kogemusega koolitajaid vastavate programmide läbiviimisel. Koolitajate kvaliteeti tagame regulaarsete tagasisidehinnangutega koolitustel osalejate poolt, et hinnata koolitajate õpetamisoskust. Kasutame ainult koolitajaid kelle suhtes on koolitatavate rahulolu vähemale 4 punkti (hea) või rohkem viiepalli süsteemis. Trendline juhtkond tagab koolitajate taseme põhjaliku värbamise ja koolitajate valdkonnatundmise kontrollimisega. Küsime regulaarselt osalejate tagasisidet õppekava ja õppeprotsesside tõhustamiseks. Jälgime igakuiselt vastava õppekava koolitajale antud tagasisidet ja reageerime vajadusel operatiivselt. Kinnitame et meie koolitajatele antud keskmine tagasiside nende koolitamisoskuste osas on selgelt üle 4,5 punkti ja samuti on üle 4,5 punkti osalejate hinnang meie programmide praktilisusele.

  Õppemaksu tasumine, tähtaeg ja tagastamine:
  Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks enne kursuse algust. Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Trendline-l õigus soovijaid koolitusele mitte lubaja ja tõend mitte väljastada. Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda info@trendline.ee meiliaadressile. Koolitusest loobumisel peale registreerimisperioodi lõppu tagastatakse 80% koolitusprogrammi maksumusest. Koolitusest loobumisel vähem, kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
  Trendline jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ärajäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

  Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
  Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas ettenähtud mahus.
  Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolitusel osalemist minimaalselt 50% ulatuses.
  Kui koolitus katkestatakse enne koolituse lõppu ning täidetud on vähemalt 50% õppekavast, siis väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule.
  Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tõend.
  Trendline jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.
  Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).
  Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.
  Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada Trendline’i ja leida üheskoos lahendus. Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.

  Õppekorralduse alused:
  Trendline koolitustele on võimalik registreeruda koolitusfirma kodulehel (https://trendline.ee) kontakt sakil või e-kirja teel saates registreerimissoov aadressile koolitus@trendline.ee või helistades ja edastades oma soov ja registreerumiseks vajalikud andmed kliendihaldurile telefonil: 618 8132. Kliendihaldurilt saab küsida infot kursuse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti edastada oma koolitussoovid ning erisoovid koolitusel osalemiseks. Umbes 1 nädal enne koolituse algust saadab kliendihaldur osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda vähemalt 2 päeva enne kursuse algust. 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info koos toimumiskoha aadressi ja parkimistingimustega jm.

  Vaidluste lahendamise kord:
  Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Tallinna koolitusruumid: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, aadressil Toompuiestee 27, Tallinn.
  Pärnu koolitusruumid: Tervise Paradiis Spaa-hotell, Side 14, Pärnu.
  Tartu koolitusruumid: Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2, Tasku, Tartu.
  Trendline Seminarid OÜ jätab endale õiguse asendada ülalmainitud koolitusruume samaväärsete koolitusruumidega mõnes teises koolitus- või konverentsikeskuses.
  Igaks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.
  Kohvipausid on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. Kui koolituse juures pole märgitud teisiti, siis sisaldub ka lõuna koolituse maksumuses.
  Õppeklassid on varustatud koolituseks vajalike koolitus- ja treeningvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid, helisüsteem kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
  E-õppe keskonnas läbiviidavate koolituste korraldamiseks kasutame Zoom keskkonda, mis on osalejatele tasuta.

  Õppekeskkonna kvaliteedi tagasimse tingimused:
  Koolitusfirma tagab õppekeskkonna kvaliteedi sellega, et kasutame ainult meie poolt, meie seatud eesmärkide saavutamist võimaldavaid, ülevaadatud, kontrollitud ja kinnitatud koolitusruume pikaajalise kogemusega koolituskeskkonna (seminariruumide) pakkujate poolt. Meie valitud ülalmainitud koolitusruumid on kõik kvaliteetse ligipääsuga ratastoolis liikujatele.

  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
  Trendline korraldab täiskasvanutele suunataud tööalast täiendkoolitust. Trendline lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedistandarditest.
  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses, täiendkoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
  Trendline poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
  Trendline õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: õppekava nimetus; õppekavarühm; õppe eesmärk; õpiväljund; õppekava koostamise alus; sihtgrupp; õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetod; õppematerjalide loend, juhul, kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid; koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
  Trendline on tegelenud avatud koolituste korraldamisega alates aastast 2002.
  Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele tagasisidet. Koolitaja töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandus- ja täiendusettepanekuid.

  Õppekava kinnitamise aeg:
  15.12.2020
  Eero Palm
  Trendline Analytics OÜ juhatuse liige