MEESKONNA KOOSTÖÖ KOOLITUS:

MEESKONNA KOOSTÖÖ vs koos töötamine

koolitused meeskonnakoolitus meeskonna koostöö

Kellele on meeskonnakoolitus mõeldud?

Meeskonnakoolitused aitavad keskastmejuhte, et ühtsemat kooshingamist leida. Samuti aitab meeskonnakoolituse programmi läbimine töötajaid oma osakonna kolleegidega sisukamat koostööd teha.

testostud koolitused meeskond meeskonna koostöö

Meeskonna koostöö koolituse KASU!

Meeskonna koostöö koolitused aitavad tajuda enda rolli ettevõtte tervikpildis ja varasemast rohkem hinnata teiste osakondade panust. Koolitused aitavad teha paremat koostööd erinevate isiksuste vahel. Õpetame selgemalt ja teisele osapoolele vastuvõetavamalt oma mõtteid esitama.

Meeskonnakoolitused aitavad kolleege paremini mõista, kasvatame empaatiat ja suuname fookuse tööalastele tegevustele, mitte isiksuste erinevustele.

koolitused müügikoolitus meeskonna koostöö koolitus

Meeskonna koostöö koolituste MOODULID

(Iga koolitusmooduli läbimiseks kasutatav aeg oleneb meeskonna olukorrast ja ootustest koolitustele. Alltoodud mooduliteks kasutatav aeg keskmiselt pool koolituspäeva.)


1. SÜNERGIA SAAVUTAMINE

Kaardistame koostöö saavutamise tõkked. Pingutame sünergia saavutamise nimel, et koos rohkem korda saata. Ehk 1+1=3. Kahtlemata eeldab selle efekti saavutamine osapoolt siirast panust. Fikseerime kokkupuute punktid erinevate üksuste ja erinevate kolleegide vahel.

 

2. KOLLEEGIDEGA SUHTLEMINE

Kuidas edastada oma ideed, sõnumit või ettepanekut kolleegile nii, et ta oleks Sinuga samal lainel? Kuidas seda teha diplomaatiliselt, ja läbimõeldult? Fikseerime toimiva suhtlusmudeli ja harjutame. Kuidas viia läbi kosutavaid tagasiside- või nõuandmise vestluseid alluvatega.

 

3. KONFLIKTOLUKORDADE LAHENDAMINE

Aitame koolitustel osalejatel aktsepteerida meeskonnakaaslaste isiksuste erijooni. Õpime nägema väärtust mida erinevad isiksused tervikule saavad anda. Õpetame, kuidas mitte teha sääsest elevanti ja samas kuidas konfliktolukordi kehtestavalt, kuid rahumeelsel eesmärgil lahendada. Kaardistame meeskonna võimalikud pingekolded.

 

4. VEENEV ESINEMINE

Fikseerime veenva esinemise koostisosad – KÕNEOMADUSED ja tehnikad, millest sõltub veenvus ja mõtte edastamise sisukus. Harjutame kolleegide ees esinemist etteantud ülesannete alusel ja kaardistame videotagasisidega konkreetsed arenguvõimalused.

 

5. EFEKTIIVSED KOOSOLEKUD

Erinevat tüüpi koosolekute erinevad iseloomud. Praktilised rollimängud eri tüüpi kolleegide ohjeldamisel ja suunamisel koosoleku olukorras. Lisaks koosolek efektiivsele LÄBIVIIMISELE paneme fookusesse ka koosolekul OSALEJA rolli.

müügikoolitus koolitused meeskonna koostöö koolitus

Rõhuasetused!

Meeskonnakoolituste RÕHUASETUSED paneme paika vastavalt Teie ettevõtte eripärale. Kaardistame koolituse eesmärgid EELTÖÖ ja soovi korral TÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU abil.

Trendline Analytics 20 aastat kogemust - koolitused, testostud, teenindusstandardid, küsitlused

Oskame!

Kõik ülaltoodud 5 programmimoodulit läbisid näiteks ERICSSON EESTI keskastmejuhid. VIIEPÄEVASE koolituse läbis üle 100 keskastmejuhi, 8 – 12 inimese gruppides. Koolitused olid eesti-, vene- ja inglise keeles. Koolituspäevad toimusid u. kahe kuuliste vahedega. Tänu sellele, et grupid komplekteeri erinevalt said töötajad omavahel paremini tuttavaks. Koolitused olid korraldatud moodulitena õhtu + hommik, see võimaldas töötajatel koolituse õhtul koos tegutseda ja lõimuda. Oli õpetlik, lõbus, motiveeriv, arendav, sisukas. Osalejate suhtlusoskus ja -julgus kasvas selgelt. Osalejate koondhinnang koolitusprojektile oli absoluutne rahulolu. 

Trendline meeskonna koostöö arendamise koolitustega on jäänud rahule ka näiteks: ROI, Tervis Spaa Grupp, Hawaii Express, If Kindlustus, AQVA Spa, Tallink Grupp jt.

koolitused teeninduskoolitused Trendline koolitus müügikooitus isiklik jaotusmaterjal harjutusvihik

Koolitusvihik

Igale osalejale isiklik jaotusmaterjal, milles on terve koolituse programm harjutuste, näidete, skeemide ja aktiivset kaasamõtlemist soodustava lünktekstina. Koolitusmaterjal on suurepärane allikas, et koolituse olulisemaid mõtteid hiljem üle korrata ja meenutada.

Lisaks on koolitusvihik hea koht kuhu teiste osalejate kommentaare ja koolitaja lisamõtteid kirja panna. Meie pikaaegse kogemuse põhjal on A5 suurus praktiline ja mugav nii koolituse ajal, kui ka järelkasutuses.

Eero Palm Trendline koolitaja müük veebikohtumistel koolitused müügikoolitus uue töötaja koolitus suvetöötaja koolitus

Meeskonna koostöö programmi koolitaja:

Eero Palm

Üle 20 a. koolitajatöö kogemust. Koolitus- ja testostufirma Trendline Analytics asutaja ja juht.

Eero: “Koolitajana respekteerin sügavalt koolitatavaid, kui partnereid kellega teeme koostööd paremate lahenduste fikseerimiseks. Me ei ole keegi targem, kui me kõik kokku. Kogemused tulevad ainult kogedes, ka koolitaja omad :)!”

koolitus meeskonna koostöö koolitused Trendline

Küsi lisainfot!

Väga hea meelega tutvustame meie meeskonna koostöö koolitust põhjalikumalt ja kohaldame koolituse Teie eesmärkidega.

Trendline Analytics koolitaja Eero Palm

Hea teenindus ei teki, kui kogud infot sahtlisse!

Kraadimine iseenesest tervist ei paranda! Kui kraadimine näitab, et tervis on korrast ära, siis üha uus ja uus kraadimine, kasvõi 20 korda, tervist ikka ei muuda. See põhimõte kehtib suurepäraselt ka klienditeeninduses ja müügisuhtluses. Testostudega…

Loe artiklit
tagasiside tagasisidet andmine juhtimine tagasisidestamine vestlus testostud põhjal Trendline Analytics

Tagasiside andmine testostude põhjal. Kuidas seda parandada?

Nõu peaks suutma andma nii, et töötaja oleks motiveeritud oma “tervise” parandamiseks sinu “ravisoovitusi” rakendama. Kujuta ette, kui perearst võtaks vereproovi, tõstaks vastu valgust ja ütleks subjektiivselt, hinnanguliselt: “Milline suurepärane värv!”. Ei oleks vist väga…

Loe artiklit
Trendline teenindusstandardid testostud

Tegija TÖÖOTSIJA! Vali tegija TÖÖKOHT!

Teenindus-, müügi- ja kaubandussfääris on sage mure tööjõud. Nüüd, kui suur osa maailmast on läbi raputatud on kõik kaardid taaskord uuesti laiali jagatud ja seda nii töö pakkujatele, kui ka töö otsijatele. Ehk “läbirääkimistel” peaksid…

Loe artiklit